Tehnični pregledi in registracije

Posamična odobritev predelanega vozila - POPV

 

Za vozila,katera so že registrirana v RS in naknadno spremijo obliko, namembnost ter tehnične lastnosti je potrebno opraviti postopek posamične odobritve predelanega vozila. 

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe v primeru da posluje z žigom tudi požigosana. 

Vlogi je potrebno priložiti:


- promerno dovoljenje;

- tehnična dokumenatacija ( tehničnoo poročilo, certifikat, poročilo nastavitve podvozja, .......);

- soglasje lastnika vozila v primeru financiranja (leasing);

- pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila;

 

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas