Tehnični pregledi in registracije

Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu

Letna dajatev se plačuje enkrat letno za uporabo v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu.
Znesek se vplača pri registracijski organizaciji ali neposredno na predpisan vplačilni račun proračuna Republike Slovenije.


Izračun letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu lahko naredite na spodnji povezavi:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/promet/vozniki-in-vozila/placilo-letne-dajatve-za-uporabo-vozil-v-cestnem-prometu.html

 

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas