Tehnični pregledi in registracije

Izdaja dvojnika prometnega dovoljenja

Namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega veljavnega prometnega dovoljenja se izda novo prometno dovoljenje (dvojnik).

V primeru, da je vozilo odjavljeno iz prometa, se izda potrdilo iz evidence vozil, ki nadomešča odjavljeno prometno dovoljenje.
Lastnik vozila, za katerega je bil izdan dvojnik prometnega dovoljenja, mora najdeno pogrešano prometno dovoljenje vrniti registracijski organizaciji, na uničenje.

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).
Pravna oseba: postopke vezane na ZMV-1 lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

 

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas