Tehnični pregledi in registracije

Odjava vozila

 

Lastnik registriranega vozila lahko kadar koli odjavi vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izroči registrske tablice.
Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če:
- je vozilo uničeno;
- je vozilo odsvojeno (prodano);
- bo vozilo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila ali iz drugih razlogov;
- je vozilo ukradeno;
- je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi ali pred več kot letom dni za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike;

- je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ni bila obnovljena ali ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji;

- uporabnik je preklical dano soglasje in lastnik ni imenoval novega uporabnika;

- potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji za to vozilo je bilo odpravljeno;

 

Odjava vozila ob spremembi lastništva je mogoča le ob istočasnem vpisu novega lastnika vozila v evidenco.


Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).
Pravna oseba: postopke vezane na ZMV-1 lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.
V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas