Tehnični pregledi in registracije

Registrske tablice

Zamenjava registrskih tablic

Registrske tablice se zamenjajo kadar:
- postanejo zaradi obrabljenosti neuporabne
- je najmanj ena registrska tablica pogrešana ali uničena

Lastnik vozila lahko:
- obrabljene oz. uničene registrske tablice vrne, mi pa izdamo nove registrske tablice in novo prometno dovoljenje
- naroči novo registrsko tablico z isto označbo

Za zamenjavo je potrebno:
- predložiti obrabljene oz. uničene registrske tablice, v kolikor niso bile ukradene
- predložiti izjavo lastnika z natančnim opisom okoliščin v katerih so bile registrske tablice izgubljene oz. ukradene
- predložiti prometno dovoljenje

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: postopke vezane na ZMV-1 lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku. 

 

Naročilo ponovljenih registrskih tablic
Pri nas lahko naročite ponovljeno registrsko tablico v primeru, da:
- potrebujete tretjo tablico za lahki priklopnik do 750 kg največje dovoljene mase
- je tablica oz. so tablice izgubljene, so vam jih ukradli ali pa so zaradi obrabljenosti neuporabne

 

Naročilo tablic z izbranim delom označbe
Pri nas lahko naročite tudi registrske tablice z izbranim delom označb, lahko pa tudi samo rezervirate in plačate kombinacijo, ki vas bo čakala 5 let. Če v tem času ne naročite izdelave registrskih tablic, se rezervacija stornira in je tako kombinacija na voljo tudi drugim. Registrske tablice z izbranim delom označbe so vezane na lastnika (EMŠO) in jih ne more uporabiti nihče drug.

 

Deponiranje / hramba registrskih tablic
Serijske tablice so vezane na številko šasije vozila, zato jih ni možno prenesti na drugo vozilo. Deponirajo se za čas 30 dni od dneva odjave vozila, razen za tovorna, vlečna in priklopna vozila, avtobuse, mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, težka štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike, delovne stroje, traktorje in traktorske priklopnike ter starodobnike, ki se hranijo eno leto od dneva izročitve. Če v tem roku s temi registrskimi tablicami ni registrirano isto vozilo, se izročene registrske tablice uničijo.

Tablice z izbranim delom označbe hrani lastnik sam in jih lahko prenese iz vozila na vozilo, ker so vezane na njegovo EMŠO številko.

 

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas