Tehnični pregledi in registracije

Izvozne registrske tablice


Izvozne registrske tablice se izdajo za največ 30 dni in njihove veljavnosti ni mogoče podaljšati.

Za dvig izvoznih registrskih tablic je potrebno:

- predložiti odjavljeno prometno dovoljenje
- predložiti izjavo o ustreznosti vozila (A, B, DA, DB, SA, SB, SC, SD)
- predložiti dokazilo o lastništvu (račun, pogodba)
- predložiti potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu
- skleniti avtomobilsko zavarovanje (če želite zeleno karto, mora biti zavarovanje sklenjeno za najmanj 15 dni)
- poravnati letno dajatev za uporabo cest

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: postopke vezane na ZMV lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas