Tehnični pregledi in registracije

Izvozne registrske tablice


Izvozne registrske tablice se za vozilo izdajo za največ 30 dni in njihove veljavnosti ni mogoče podaljšati.

Za dvig izvoznih registrskih tablic je potrebno:

- predložiti odjavljeno prometno dovoljenje
- predložiti izjavo o ustreznosti vozila (A, B, DA, DB, SA, SB, SC, SD)
- predložiti dokazilo o lastništvu (račun, pogodba)
- predložiti potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu
- skleniti avtomobilsko zavarovanje (če želite zeleno karto, mora biti zavarovanje sklenjeno za najmanj 15 dni)
- poravnati letno dajatev za uporabo cest

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: postopke vezane na ZMV-1 lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas