Tehnični pregledi in registracije

Preskusne tablice

Dovoljenje za preskusno vožnjo in preskusne tablice se izdajo na prošnjo lastnika vozila za največ 5 dni oz. za čas ki je potreben da se vozilo registrira ali prepelje čez območje Republike Slovenije (velja samo za udeležbo vozil v prometu na območju Republike Slovenije).

 

Za dvig preskusnih tablic je potrebno:

- predložiti odjavljeno prometno dovoljenje
- predložiti dokazilo o lastništvu (račun, pogodba,…)
- skleniti avtomobilsko zavarovanje
izjavo o sposobnosti vozila za varno udeležbo v cestnem prometu, če ne gre za novo vozilo,

 

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: postopke vezane na ZMV-1 lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas