Tehnični pregledi in registracije

Preizkusne tablice

Preizkusne tablice se izdajo na prošnjo lastnika vozila za največ 5 dni.

Za dvig preizkusnih tablic je potrebno:

- predložiti odjavljeno prometno dovoljenje
- predložiti dokazilo o lastništvu (račun, pogodba,…)
- skleniti avtomobilsko zavarovanje
- izjava lastnika ali serviserja, da je vozilo tehnično brezhibno

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: postopke vezane na ZMV lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas