Tehnični pregledi in registracije

Registracija starodobnega vozila

 

Status starodobnika se podeli vozilu, ki je starejše od 30 let, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko, in se zaradi tega svojega zgodovinskega in tehničnega pomena praviloma ne uporablja za vsakodnevne prevoze.

 

Za registracijo starodobnega vozila je potrebno predložiti naslednja dokazila:

- potrdilo o skladnosti vozila oz. soglasju za registracijo, v katerem mora biti vpisano, da je vozilo starodobno

- predložiti dokumente o lastništvu (če jih lastnik nima se opravi ugotovitveni postopek - zapisnik o zaslišanju prič, ki ga stranka pridobi na UE)

- skleniti avtomobilsko zavarovanje

- poravnati letno povračilo za uporabo cest

- veljavno vozniško dovoljenje

 

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: postopke vezane na ZMV-1 lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

 

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas