Tehnični pregledi in registracije

Registracija rabljenega avtomobila


Kupljeno v Sloveniji

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega v Sloveniji, je potrebno:
- predložiti prometno dovoljenje
- predložiti izjavo o ustreznosti vozila (A, B, DA, DB, SA, SB, SC, SD)
- predložiti dokazilo o lastništvu (račun, pogodba,.)
- predložiti dokazilo o plačanih davkih
- predložiti potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu
- skleniti avtomobilsko zavarovanje
- poravnati letno dajatev za uporabo cest

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).
Pravna oseba: postopke vezane na ZMV lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.
V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

 

Kupljeno v EU

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega v državah EU, je potrebno:
- predložiti tuje prometno dovoljenje
- vozilo mora biti v tujini odjavljeno
- predložiti izjavo o ustreznosti vozila (SB)
- predložiti dokazilo o lastništvu (tuj račun, pogodba,.)
- predložiti dokazilo o plačanih davkih
- predložiti potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu
- skleniti avtomobilsko zavarovanje
- poravnati letno dajatev za uporabo cest

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).
Pravna oseba: postopke vezane na ZMV lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.
V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

 

Kupljeno izven EU

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega izven držav EU, je potrebno:
- predložiti izjavo o ustreznosti vozila (SB)
- predložiti tuje prometno dovoljenje
- predložiti dokazilo carinskega organa o carinjenju uvoženega vozila
- predložiti dokazilo o lastništvu (tuj račun, pogodba,.)
- predložiti dokazilo o plačanih davkih
- skleniti avtomobilsko zavarovanje
- poravnati letno dajatev za uporabo cest

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).
Pravna oseba: postopke vezane na ZMV lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.
V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

 

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas