Tehnični pregledi in registracije

Registracija rabljenega avtomobila


Kupljeno v Sloveniji

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega v Sloveniji, je potrebno:


- predložiti prometno dovoljenje

- predložiti veljavno vozniško dovoljenje

- predložiti potrdilo o skladnosti vozila (A, B, DA, DB, SA, SB, SC, SD)

- predložiti dokazilo o lastništvu (račun, pogodba,.)
- predložiti dokazilo o plačilu taks drugih obveznostih
- predložiti potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila
- predložiti dokazilo o sklenjenem avtomobilskem zavarovanju, pri vozilih ki so namenjena za prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov; 
- predložiti dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo cest

- predložiti soglasje uporabnika vozila ( v primeru, da lastnik vozila nima ustreznega vozniškega dovoljenja)

- predložiti soglasje lastnika vozila (v primeru financiranja - leasing)

- predložiti dokazilo o istovetnosti stranke

 

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).
Pravna oseba: postopke vezane na ZMV-1 lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.
V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

 

Kupljeno v EU

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega v državah EU, je potrebno:
- predložiti tuje prometno dovoljenje (vozilo mora biti v tujini odjavljeno)
- predložiti veljavno vozniško dovoljenje
- predložiti potrdilo o skladnosti vozila (SB)
- predložiti dokazilo o lastništvu (račun, pogodba,.)
- predložiti dokazilo o plačanih davkih
- predložiti potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila
- skleniti avtomobilsko zavarovanje pri vozilih ki so namenjena za prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov; 
- poravnati letno dajatev za uporabo cest

 

- predložiti soglasje lastnika vozila (v primeru financiranja - leasing)

 

- predložiti dokazilo o istovetnosti stranke

- predložiti soglasje uporabnika vozila ( v primeru, da lastnik vozila nima ustreznega vozniškega dovoljenja)

 

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).
Pravna oseba: postopke vezane na ZMV-1 lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.
V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

 

Kupljeno izven EU

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega izven držav EU, je potrebno:

 

- predložiti tuje prometno dovoljenje (vozilo mora biti v tujini odjavljeno)
- predložiti veljavno vozniško dovoljenje
- predložiti potrdilo o skladnosti vozila (SB)
- predložiti dokazilo o lastništvu (račun, pogodba,.)
- predložiti dokazilo o plačanih davkih
- predložiti potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila
- skleniti avtomobilsko zavarovanje pri vozilih ki so namenjena za prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov; 
- poravnati letno dajatev za uporabo cest

 

- predložiti soglasje lastnika vozila (v primeru financiranja - leasing)

 

- predložiti dokazilo o istovetnosti stranke

 

- predložiti soglasje uporabnika vozila ( v primeru, da lastnik vozila nima ustreznega vozniškega dovoljenja)

- predložiti dokazilo carinskega organa o carinjenju uvoženega vozila

 

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).
Pravna oseba: postopke vezane na ZMV-1 lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.
V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

 

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas