Tehnični pregledi in registracije

Registracija novega vozila


Kupljeno v Sloveniji

Za registracijo novega vozila, kupljenega v Sloveniji, je potrebno:
- predložiti dokazilo o lastništvu
- predložiti izjavo o ustreznosti vozila (SA)
- predložiti dokazilo o plačanih davkih
- skleniti avtomobilsko zavarovanje
- poravnati letno dajatev za uporabo cest
- veljavno vozniško dovoljenje

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: postopke vezane na ZMV lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.


Kupljeno v EU

Za registracijo novega vozila, kupljenega v državah EU, je potrebno:
- predložiti izjavo o ustreznosti vozila (SB)
- predložiti dokazilo o lastništvu (račun)
- predložiti dokazilo o plačanih davkih
- skleniti avtomobilsko zavarovanje
- poravnati letno dajatev za uporabo cest
- veljavno vozniško dovoljenje

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: postopke vezane na ZMV lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.


Kupljeno izven EU

Za registracijo novega vozila, kupljenega izven držav EU, je potrebno:
- predložiti izjavo o ustreznosti vozila (SB)
- predložiti dokazilo carinskega organa o carinjenju uvoženega vozila
- predložiti dokazilo o lastništvu (račun)
- predložiti dokazilo o plačanih davkih
- skleniti avtomobilsko zavarovanje
- poravnati letno dajatev za uporabo cest
- veljavno vozniško dovoljenje

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: postopke vezane na ZMV lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

 

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas