Tehnični pregledi in registracije

Registracija novega vozila


Kupljeno v Sloveniji

Za registracijo novega vozila, kupljenega v Sloveniji, je potrebno:


- predložiti potrdilo o skladnosti vozila; 
- predložiti dokazilo o lastništvu (račun, pogodba,...)
- predložiti dokazilo o plačilu taks drugih obveznosti;

- predložiti veljavno vozniško dovoljenje;
- skleniti avtomobilsko zavarovanje pri vozilih ki so namenjena za prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov; 
- poravnati letno dajatev za uporabo cest

- predložiti soglasje lastnika vozila (v primeru financiranja - leasing)

- predložiti dokazilo o istovetnosti stranke

- predložiti dokazilo o tehnični brezhibnosi vozila (če je to potrebno)

- predložiti soglasje uporabnika vozila ( v primeru, da lastnik vozila nima ustreznega vozniškega dovoljenja)

 

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: postopke vezane na ZMV-1 lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.


Kupljeno v EU

Za registracijo novega vozila, kupljenega v državah EU, je potrebno:

- predložiti potrdilo o skladnosti vozila (SB); 
- predložiti dokazilo o lastništvu (račun, pogodba,...)
- predložiti dokazilo o plačilu taks drugih obveznosti;

- predložiti veljavno vozniško dovoljenje;
- skleniti avtomobilsko zavarovanje pri vozilih ki so namenjena za prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov; 
- poravnati letno dajatev za uporabo cest

- predložiti soglasje lastnika vozila (v primeru financiranja - leasing)

- predložiti dokazilo o istovetnosti stranke

- predložiti dokazilo o tehnični brezhibnosi vozila (če je to potrebno)

- predložiti soglasje uporabnika vozila ( v primeru, da lastnik vozila nima ustreznega vozniškega dovoljenja)

- predložiti dokazilo o plačanih davkih

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: postopke vezane na ZMV-1 lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.


Kupljeno izven EU

Za registracijo novega vozila, kupljenega izven držav EU, je potrebno:


- predložiti potrdilo o skladnosti vozila (SB); 
- predložiti dokazilo o lastništvu (račun, pogodba,...)
- predložiti dokazilo o plačilu taks drugih obveznosti;

- predložiti dokazilo carinskega organa o carinjenju uvoženega vozila

- predložiti veljavno vozniško dovoljenje;
- skleniti avtomobilsko zavarovanje pri vozilih ki so namenjena za prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov; 
- poravnati letno dajatev za uporabo cest

- predložiti soglasje lastnika vozila (v primeru financiranja - leasing)

- predložiti dokazilo o istovetnosti stranke

- predložiti dokazilo o tehnični brezhibnosi vozila (če je to potrebno)

- predložiti soglasje uporabnika vozila ( v primeru, da lastnik vozila nima ustreznega vozniškega dovoljenja)

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: postopke vezane na ZMV-1 lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

 

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas