Tehnični pregledi in registracije

Podaljševanje prometnega dovoljenja

Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja je potrebno:
- predložiti prometno dovoljenje
- predložiti potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu
- skleniti avtomobilsko zavarovanje, v primeru vozil namenjenih za javni prevoz oseb, tudi dokazilo o zavarovanju potnikov.
- plačilo letne dajatve
- veljavno vozniško dovoljenje

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).
Pravna oseba: postopke vezane na ZMV-1 lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila. 

 

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas